Juhászné Prágai Erika emlékeztetett: a közgyűlés zárt ülésen a jobbikos képviselő esetében összeférhetetlenséget állapított meg.

A közgyűlés álláspontja szerint az összeférhetetlenség azért állt fenn, mert a politikus által vezetett Sándor Móricz Egyesület a működtetője a Makói csípős című hírportálnak, amely felelős kiadója a civil szervezet elnöke. Az önkormányzati törvény szerint pedig az önkormányzati képviselő nem lehet médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja. Mivel ezt az összeférhetetlenségi okot a politikus nem hozta a közgyűlés tudomására, a testület megállapította méltatlanságát, ezzel megszűnt képviselő megbízatása.

A bíróság végzésében kiemelte, hogy az önkormányzati törvény kettős követelményt támaszt az összeférhetetlenségről hozott határozattal szemben, amelynek egyrészt tartalmaznia kell az összeférhetetlenséget megalapozó körülményeket, másrészt pedig az összeférhetetlenség kimondását.

A közgyűlés határozat azonban az összeférhetetlenség fennállásának csak a megállapítását tartalmazta, valamint azt, hogy ez alapján a kérelmező méltatlan a képviselői megbízatásra; teljes egészében hiányoztak azonban az összeférhetetlenség megállapításának alapjául szolgáló tények. A bíróság így nem kerülhetett abba a helyzetbe, hogy az összeférhetetlenséget megalapozó tényeket, ténymegállapításokat és egyéb körülményeket megismerje.

A bíróság álláspontja szerint az összeférhetetlenség kimondásáig tartó folyamat leírását magának a határozatnak kell tartalmaznia, ennek hiányában az összeférhetetlenség fennállása érdemben nem vizsgálható, A bíróság döntése szerin ezért a határozat ebben a formában törvénysértő volt, ezért azt hatályon kívül helyezte.