Rovó László rektor a megállapodás aláírása előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, az SZTE-n folyó magas szintű oktatási és kutatási tevékenység csak széles körű együttműködéssel fejleszthető tovább. Az egyetem az elmúlt másfél évben ezért bővítette kapcsolatait a külföldi felsőoktatási intézményekkel.
 
Ahhoz, hogy a szegedi diplomák értéke egyre nagyobb legyen, elengedhetetlen az együttműködés a kiváló hazai intézményekkel is - közölte a professzor.
 
Sulyok Tamás, az Ab elnöke - aki jogi tanulmányait Szegeden végezte - hangsúlyozta, az SZTE teljesítményével bizonyította, hogy a felsőoktatási intézmény nemzetközi szinten is elismert szakmai műhely.
 
Az együttműködés lehetőséget biztosít a többi között arra, hogy a két intézmény közösen magas színvonalú konferenciákat szervezzen, a hallgatók pedig az Ab széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően külföldi tanulmányutakon vehetnek részt.
 
Görög Márta dékán kifejtette, az SZTE ÁJTK olyan tudásközpontú intézmény, ahol a hallgatók nagyon alapos elméleti ismertekre tehetnek szert, és a kooperatív képzések elmúlt években végbement fejlesztésének köszönhetően gyakorlati tapasztalataik is kiválóak. Hallgatóik a kiválósági listákon kitűnő eredményeket érnek el - tette hozzá a professzor.
 
Az együttműködési megállapodás formalizálja és még intenzívebbé tesz az Alkotmánybíróság és a szegedi jogi kar közötti több évtizedes kapcsolatot. Az Ab bekapcsolódik a hallgatói tehetséggondozásba, fakultációk keretében az oktatásba, hozzájárul a képzést és a kutatást segítő tudásbázis szélesítéséhez.